การค้นขั้นสูง

Aug
28

กาค้นหาขั้นสูง

ยูสเซอร์สามารถค้นข้อมูลโดยระบุการค้นแบบกำหนด ได้เองดังนี้

  • ชื่อคู่ความ  ค้นชื่อหรือนามสกุล ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  • เลขดำ/เลขแดง  
  • CIF/เลขบัตรประชาชน/เลขที่สัญญา     รวมทั้งสามารถค้นเลขที่อ้างอิง รองรับการค้นได้หลายข้อมูล  โดยกั้นด้วยเครื่องหมาย ช่องว่าง (และ) หรือ เครื่องหมาย   |  (หรือ)  
  •  หน่วยงาน/ศาล  ค้นบางส่วนของชื่อสาขาหรือศาล  

ทำให้การค้นทำได้สะดวก ยืดหยุ่นและรวดเร็ว

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Top