สินค้าและบริการ

ระบบควบคุมและบริหารงานคดี Cloudora Justice™

Cloudora Justice™ ระบบงานเพื่อบันทึกและบริหารงานคดี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การติดตามหนี้ก่อนและหลังฟ้อง ควบคุมและติดตามการฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี สร้างเอกสารต่างๆ ได้แก่โนติสหรือคำฟ้องเป็นต้น ติดตามสถานะการดำเนินคดี ความคืบหน้าแต่ละขั้นตอนคดี การจัดการเอกสาร การนัดหมาย ควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดจนงานการเงิน

ระบบควบคุมและบริหารงานคดี – Cloudora Justice™

Cloudora Justice™ ช่วยอะไรได้บ้าง

แนะนำ  Cloudora Justice™   บนยูทูป  

Cloudora on Stage – Pitch for Startup 2017

เข้าสู่ระบบงาน Cloudora Justice™…

ดูเพิ่มเติม ความสามารถของระบบริหารคดี  Cloudora Justice ™  และสามารถลงทเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรี

ระบบ Cloudora Justice ™  ได้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดซอร์ฟแวร์ดีเด่นแห่งชาติ ( Thailand ICT Award )  TICTA 2020  นำเสนอรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ระบบ Cloudora Workflow  สำหรับระบบงานคดีนี้ สามารถแสดงสถานะงานของการดำเนินคดีพร้อมแผนภาพแสดงสถานะปัจจุบัน 

 

Workflow แสดงภาพรวมของการทำงานของคดีหรือการติดตามหนี้ แผนภาพแสดงภาพรวมของขั้นตอนคดีและสถานะปัจจุบัน ง่ายต่อการเข้าใจ แต่ละขั้นตอนสามารถกำหนดการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจและการแจ้งเตือนแต่ละขั้นตอนได้

ระบบ Cloudora Workflow ที่ใช้ในระบบงานคดีนี้รองรับการปรับให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า

 

 

 


ระบบบริหารงานเอกสาร  Cloudora Document ™

ระบบงานบริหารงานเอกสาร ( Cloudora Document ™  ) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของเอกสาร ได้แก่ ชื่อเอกสาร, เลขที่,วันที่,เนื้หาย่อ เป็นต้น  พร้อมไฟล์เอกสารแนบประกอบเอกสารนั้นๆ  สามารถกำหนดคีย์เวิร์ดในการจัดเก็บเพิ่มเติมเองเพิ่มเติมได้เอง เช่น เลขที่หรือวันที่นอกเหนือจากเลขที่และวันที่เอกสาร เป็นต้นอย่างไม่จำกัด   รองรับสถานที่เก็บเอกสารได้หลายระดับ บันทึกการเบิกและคืนเอกสาร เก็บประวัติที่เก็บเอกสาร  รองรับไฟล์แนบประกอบเอกสารไม่จำกัด  รองรับการค้นเอกสารแบบ FTS  รองรับระบบ Workflow เพื่ออนุมัติเอกสาร 

เอกสารแนบรองรับจำนวนไฟล์แนบโดยไม่จำกัดจำนวนไฟล์และจำนวนหน้า สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดสูงสุดได้ 1,024 MB( 1 GB)ต่อไฟล์  รองรับชนิดของไฟล์ได้หลายชนิดได้แก่ รูปภาพ( jpg,png) ,ไฟล์ออฟฟิส( pdf,docx, xlsx)  ,ไฟล์งานออกแบบ  CAD  เป็นต้น สามารถแสดงภาพย่อ ( Thumnail ) ชองเอกสาร และ แสดงเอกสารในหน้าจอ (Preview)  รองรับการอัพโหลดและดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร  

ระบบงานเอกสาร Cloudora Document ™ รองรับการค้นหาเอกสารแบบ Full Text Search (FTS) เพื่อให้ค้นเอกสารได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น  โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลค้นแต่ละชนิดฟิลด์ข้อมูล  ระบบรองรับการกำหนดคีย์เวิร์ดของเอกสารได้เอง  ระบบรองรับการค้น FTS ผ่านข้อความในหมายเหตุของเอกสาร

ระบบงานเอกสาร Cloudora Document ™ รองรับการทำงานกับระบบ Cloudora Workflow ™  เพื่อกำหนดทางเดินเอกสารไปยังหน่วยงานและหรือทีมงานเพื่อการอนุมัติ   การพิจารณาและอนุมัติสามารถกำหนดว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ สามารถติดตามทางเดินของเอกสารและการอนุมัติ  แสดงเส้นทางการอนุมัติของเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบ  แสดงสถานะปัจจุบันของเอกสาร 

ระบบ  Cloudora Workflow ™  สามารถกำหนดสิทธิ์ของทีมงานหรือยูสเซอร์แต่ละคนได้ในการเพิ่ม, แก้ไข,ลบและอนุมัติเอกสารและไฟล์แนบแต่ละหน่วยงานและทีมงานในแต่ละขั้นตอนได้  รองรับการปรับแต่งให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ( Customoizable )

ระบบ  Cloudora Document ™  สามารถทำงานได้แม้อยู่นอกออฟฟิส ตลอด 24 ชั่มโมง   ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย   ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและเซิฟเวอร์ สามารถทำงานร่วมกันได้f

ดูเพิ่มเติม ความสามารถของระบบงานเอกสาร  Cloudora Document ™  และ คู่มือการใช้งาน( User Manual)   สามารถลงทเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรี


ระบบบัญชี   Cloudora Banchee™ 

ระบบงานการเงินและบัญชี  รองรับงานขาย,จัดซื้อ , เจ้าหนี้, ลูกหนี้, ควบคุมสินค้าคงคลัง และบัญชีแยกประเภท   สามารถออกใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย, อินวอยซ์  ณ จุดขาย(POS) หรือสาขาได้ทั่วประเทศ ตรวจสอบยอดขายหรือสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายงานต่างๆแบบออนไลน์และเรียลไทม์ ระบบบัญชีแยกประเภทที่ประมวลผลแบบเรียลไทม์  การสร้าง Voucher อัตโนมัติ สามารถออกแบบการลงบัญชีของรายการการเงินได้เองและสร้าง  Voucher   อัติโนมัติ  

ระบบสินค้าคงคลัง การรับจ่ายสินค้าแสดงยอดคงเหลือและการ์ดสินค้าแบบเรีนลไทม์  ระบบลูกหนี้แสดงยอดลูกหนี้คงเหลือและการ์ดลูกหนี้แบบเรียลไทม์  การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสร้าง Voucher อัตโนมัติ(ที่สามารถออกแบบได้เองให้สอดคล้องกับการบันทึกรายการค้า)  ประมวลผลแบบเรีบลไทม์ สามารถแสดงสมุดรายวันต่างๆ และงบทดลองได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผล

ทำงานได้แม้อยู่นอกออฟฟิส ตลอด 24 ชั่มโมง   ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย   ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและเซิฟเวอร์ สามารถทำงานร่วมกันได้

 


ระบบเซิฟเวอร์และการสำรองข้อมูล ( Async Cloud Server & Backup )

บริษัทมีบริการเซิฟเวอร์สำรองและการแบคอัพข้อมูลแบบออไฟล์ (Async Cloud Server & Backup )เ เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วไปที่ต้องการมีเซิฟเอวร์สำรองและการสำรองอย่างเป็นระบบ ระบบทำการสำรองข้อมูลในแต่ละวันแบบออฟไลน์ ข้อมูลจะถูกสำรองและเก็บไว้บนเครือข่ายกลุ่มเมฆและพร้อมใช้งานหากเซิฟเวอร์ของลูกค้าหยุดการทำงานหรือเกิดภัยพิบัติ บริษัทสามารถรับประกันการพร้อมใช้งานโดยธุรกิจไม่สดุด บริษัทกำหนด Service Level Agreement (SLA) ในการเริ่มระบบให้ทำงานต่อภายใน 3-6 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถใช้งานไปตลอดจนกว่าระบบหลักจะสามารถทำงานได้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนและมีภาระเพิ่มจากการต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองและการทำงานที่ต้องสำรองข้อมูลตลอดเวลาและต้องมีค่าใช้จ่ายและติดตั้งเซิฟเวอร์สำรองเอง และธุรกิจที่ยังทำงานต่อเนื่องได้ ( Continuty of Business )


ระบบการบำรุงรักษาเครื่องสอนการบิน Computerized Maintenance Management System – Flight Simulator ( CMMS-SIM)

บันทึกการซ่อมบำบำรุงอุปกรณ์พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ 

  • บันทึกการการเสียเวลา ( Lost Time Sheet )  สาเหตุของการเสียเวลา และ ระยะเวลาที่เสียไป

 

 

Top